trajectum-college.nl

NaSk 1

Nask1 voor iedereen.

Nask1 is een vak uit de bovenbouw. Je leert er veel over de natuur. Dan bedoelen we niet de plantjes en de dieren want die horen bij biologie. Bij nask1 leer je veel over elektriciteit, licht, warmte, snelheid, geluid, enz. Nask1 is een combinatie van veel natuurkunde en een beetje scheikunde.  Tijdens de activiteitenweken besteden we extra aandacht aan de praktijk, je zal dan verschillende experimenten en proeven doen in ons scheikundelokaal. Natuurlijk draag je dan een beschermende bril en jas!

Nask2 bestaat ook. Dat is een combinatie van veel scheikunde en een beetje natuurkunde.

trajectum-college.nl
030 - 264 61 00
info@trajectum-college.nl