trajectum-college.nl

Mens & Maatschappij

Mens & maatschappij gaat over het verleden, het heden en de toekomst. Bij dit vak leer je meer over geschiedenis, aardrijkskunde en economie.

Je gaat bijvoorbeeld twee landen met elkaar vergelijken: een arm land en een rijk land. Waarom is het ene land arm en het andere land rijk en wat merken de mensen die daar wonen hiervan?
In het derde jaar krijg je het vak maatschappijleer, je doet hier ook examen in. Bij maatschappijleer leer je bijvoorbeeld meer over hoe de Nederlandse politiek in elkaar zit.

Daarnaast kan je in het derde jaar kiezen voor het vak economie. Wil je meer weten over het vak economie en alle andere keuzevakken? Klik dan hier!