trajectum-college.nl

Loopbaanoriëntatie en - begeleiding

Op het Trajectum College leren kinderen door ervaring en kennis op te doen alvast voor de toekomst. Ze maken kennis met nieuwe vakken en doen ervaring op in de praktijk door middel van praktijklessen en (korte) stages. Elk jaar komen de leerlingen weer een stapje dichterbij om te ontdekken wat ze na het Trajectum College willen gaan doen. Het kiezen van een vervolgopleiding is niet makkelijk en wij hopen dat wij leerlingen hierbij kunnen ondersteunen met LOB activiteiten zoals een bliksemstage en gesprekken met professionals. Voor leerlingen is het erg belangrijk dat ouders hen ondersteunen en helpen bij LOB. Ouderbetrokkenheid zorgt ervoor dat leerlingen betere keuzes kunnen maken. Op het Trajectum College betrekken wij ouders bij loopbaanbegeleiding door gesprekken samen te voeren (trajectgesprek) en jaarlaag bijeeenkomsten te organiseren met huiswerkopdrachten.