trajectum-college.nl

Aanmelden

Wat leuk dat jij volgend jaar misschien naar het Trajectum College komt! Als je je bij ons wilt aanmelden, dan vertel je dat aan je leerkracht of mentor. Zij melden je dan bij ons aan, je kunt je dus niet zelf aanmelden.

We werken in de eerste aanmeldronde niet met een loting. Dat betekent dat als je een basis-, kader-, tl- of tl/havoadvies hebt en je in de eerste ronde bij ons aanmeldt, je van harte welkom bent bij ons op school!

Meld je je aan in een tweede of latere ronde? Dan gaan we ons best doen om een plekje voor je vrij te maken, dit lukt helaas niet altijd. We proberen dan een plekje vrij te maken door klassen aan te vullen of een nieuwe klas te maken.

De aanmeldingen starten op 18 februari 2021 en de eerste ronde sluit op maandag 15 maart 2021.

Voor meer informatie kan je e-mailen naar info@trajectum-college.nl. We hopen je volgend schooljaar te mogen verwelkomen bij ons op school!

 

trajectum-college.nl
030 - 264 61 00
info@trajectum-college.nl